Din Rubrik

Rasstandard enligt Svenska marsvinsföreningens hemsida

NONSELF MAGPIE/HARLEQUIN

Godkänd fr.o.m. 2008-01-01

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Hos nonselfs accepteras mindre avvikelser främst på huvudets form Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara.
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 10

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig.
De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter.
Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg 15

Färgen white i kombination med black, chocolate, lilac, beige eller grey kallas Magpie. Färgen cream i kombination med alla godkända selffärger utom white kallas Harlequin. Se allmänna färgbeskrivningen.
De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.
Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg.

Teckning 30

Under denna punkt skall såväl rutor och linjer som fältens renhet och fördelning bedömas. Linjerna skall vara raka och utan brott. En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets undersida. Minst två linjer i räta vinklar till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst tre färgfält på var sida. Färgfälten skall vara antingen enfärgade eller bestå av en jämn mix av djurets två färger tillsammans. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Fält av samma färg eller mixade fält skall inte ligga intill varandra. Varje sida av djuret skall innehålla samtliga variationer av färgfält. Bläs får förekomma men är inte önskvärt.
De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av avvikande färg i rutorna. samt ojämnheter i mixat fält.
Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer samt avsaknad av någon variation av färgfält.